Polimerik iyon değişim (IEX) fazlar ile separasyon

NOVA Gel ürünler; % 8 çapraz bağlı kuvvetli katyon exchanger özelliklere sahip, tamamen ”sulfonated” işlemine tabi tutulmuş ve ”styrene-divinylbenzene (PSDVB)” polimerik yapıdadır. Şekerler (sugar), şeker alkolleri (sugar alcohol) ve organik asit (organic acid) çalışmalarınız için farklı iyonik formlarda üretilmektedir.


  • NOVA Gel H+ (USP L17): Şekerler, şeker alkolleri ve organik asit uygulamaları için
  • NOVA Gel Ca2+ (USP L19): Disakkaritler, monosakkaritler ve şeker alkolü uygulamaları için
  • NOVA Gel Pb2+ (USP L34): Monosakkaritler, laktoz ve laktuloz uygulamaları için
  • NOVA Gel Na+ (USP L58): Mono ve oligosakkarit uygulamaları için
  • NOVA Gel K+

Yerine kullanabileceğiniz ürünlerPS/DVB yapıda, kuvvetli katyon exchange eşdeğer fazlar Aminex, NUCLEOGEL SUGAR, MetaCarb, Rezex, SUPELCOGEL, CarboSep, Shim-pack SCR Series

Faz İsmi

Partikül Boyutu (µm)

Platform Yapısı Seçici Grup USP Liste Kodu
NOVA Gel H+

9

PSDVB Hidrojen L17
NOVA Gel Ca2+

9

PSDVB Kalsiyum L19
NOVA Gel Pb2+

9

PSDVB Kurşun L34
NOVA Gel Na+

9

PSDVB Sodyum L58
NOVA Gel K+

9

PSDVB Potasyum

 

Maksimum çalışma basıncı 100 bar

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.