Üretimini yapmış olduğumuz biyomolekül ürün için, karekterizasyon çalışmalarında Teknikus firmasının sağlamış olduğu SEC HPLC kolonları kullanıyoruz. Metot geliştirme ve optimizasyon aşamasında üretici firma ile birlikte bizlere destek olmaktadırlar.

Sanovel Biyoteknoloji Araştırma ve Geliştirme